hamburgershape

Modell "Offentlig" entrépartier – Produktfakta

Modell "Offentlig" är dörr-/entrépartier till mer offentliga byggnader - exempelvis hyreshus, kontors- och affärsfastigheter.

Nyckelfärdigt - För detta sortiment har vi samarbetspartner på ett flertal ställen, främst Stockholm-, Göteborgs- och Malmöregionen där vi erbjuder "nyckelfärdigt" - från uppmätning på plats till överlämnande av nyckel och färdig funktion. Detta riktar sej framförallt till BRF-föreningar, där vi tillsammans strävar efter bästa utseende (kanske återställa till ursprungligt tidsenligt utseende) och funktion - inte bara i nutid, utan för lång tid framöver.

På vissa platser erbjuder vår samarbetspartner underhållsavtal - en regelbunden (årlig) översyn i den omfattning som bestäms tillsammans med BRF-föreningen och kan ex. innefatta översyn och underhåll av ytbehandling, funktionstest och underhåll av låsar, elslutbleck, trycken, cylindrar, dörrstängare/-öppnare etc. för en problemfri funktion och bibehålla dörrarnas vackra utseende.

Dörrblad: Yta – 6 mm ek på stomme med dubbla ramträ, fingerskarvad lamell, plywood och dubbla aluminiumplåtar. Yttre sidoramträ i material lika yta. Isolering med freonfri cellplast. Tätning – cordförstärkt silikonlist. Limmad i sågspår i dörrbladets underfalsning.
Karm: Massiv ekkarm 44x110 mm - vid större storlekar 51x110 mm
10 mm aluminiumtröskel - se principritning. Fler varianter somtillval.
Beslag: Låshus ASSA 232 alt ASSA 231. Elslutbleck STEP45 (omställbart)
Gångjärn ASSA3228 med bakkantsäkring och höjdjustering. Pardörrar med enhandsmanövrerad kantregel 345 i passivt dörrblad. A-/B-/C-mått: 70 mm/27 mm/43 mm
Glas: Isolerglas D4-15, inv. lågenergiglas, varmkant och argongas. Härdat glas (alt. lamell-) ut-/
insida enl. BBR. Monteras enligt MTK´s metod 4 från insidan (kan inte demonteras
från utsidan).
Ytbehandling, Ek - Färdiglackat: (5 stegsbehandling) Le Tonkinois Bioimpression (opigmenterad alt. med mahogny- eller valnötspigment)/1 gång International Woodskin (Båtlack Hybridfernissa)/Lackslipning/Ytterligare 2 gånger International Woodskin

Karmdjup 110mm, massivträ
Kantregel 345, enhandsmanövrerad
Isolering Freonfri cellplast
Ytskikt speglar 6 mm massiv ek
Glasning Glaslist , enligt MTK
Säkerhetsklass Klass 3
Bärgångjärn ASSA 3228-05, bakkantsäkring
Slutbleck Elslutbleck STEP40
Ytskikt ramträ 6 mm massiv ek, dubbla aluminiumplåtar
Glas D4-15 energi +argon +varm kant
Cylindermått ABC A-70mm, B-27mm, C-43 mm
Låshus ASSA 232