hamburgershape

Målningsbeskrivning ytterdörrar

Grundmålat från fabrik, slutbehandling av kund:

Grundning sker med oljegrund Röa färgsystem AK215 (vit) fabrikat Akzo Nobel.
Som ett tillval kan vi även behandla dörren med linoljegrund Engwall & Claesson.

Eftersom grundfärgen bara har inträngande och vidhäftade egenskaper bör färdigmålning ske i samband med montering för att säkerställa ett fullgott skydd.

I dörrbladet underfalsning placeras en svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist.

Standard, färdigbehandling från fabrik:

Standardmålning utförs enligt svensk standard enl. SS056812 klass T3-C.Grundmålning med US-grund (2-komponent) typ Akzo Nobel färgsystem. Spackling och mellanslipning. Ytmålning med Akzo Demodox, vit NCS S-0502-Y som standard med glansvärde 35.

I dörrbladet underfalsning placeras en svart tätningslist typ Cordförstärkt silikonlist.

Specialkulör eller olika kulörer in/utvändigt:

Vid kulörmålning och 2-färgsmålning utförs behandling på samma sätt som standardmålning.
Vi erbjuder alla kulörer enligt i NCS- och RAL-skalan, glansvärde 35.
Var uppmärksam på att mörka kulörer över NCS S 7000 begränsar garantin.

Såhär ser målningsbrytningen ut för 2-färgsmålning av ytterdörr:

Kulör utvändigt / invändigt

Standardkulörer

Det är inte lätt att välja kulör - därför ger vi några förslag som vi kallar för "Kalmarnyanser" (NCS) eftersom det är Kalmar som är "staun" (Kalmaritiska) för oss.

Tack Hagbloms Färghandel i Kalmar för listan

 

Varvsholmsvit S 0500-N

Berga vit S 1002-Y

Grimskärsgrå S 2502-Y

Falkenbergsgrå S 6502-Y

Hansasvart S 8000-N

Fjölebrogul S 1015-Y20R

Krafslösagul S 1040-Y10R

Dörbygul S 2040-Y20R

Bremerlyckanbeige S 0907-Y30R

Vimpeltorpsbeige S 2010-Y30R

Getingengrön S 2005-G70Y

Svinögrön S 3010-G80Y

Kreugerröd S 4050-Y80R

Krafslösaröd S 6030-Y90R

Stagneliusgrå S 4502-Y

Ängögul S 3030-Y20R

Ångkvarnenröd S 4040-Y50R

Boholmsblå S 5020-R90B

Kullöblå S 5030-B

Tallhagengrön S 7020-G10Y

 

Glansvärden: 

Glansvärde     

Benämning

 0-5 Helmatt
6-10 Matt
11-29 Halvmatt
30-59 Halvblank
60-89 Blank
90-100 Högblank

 

Grundoljade dörrar i furu & ädelträ gäller från fabrik :

Oljade dörrar grundoljas 1 gång på fabriken, med Le Tonkinois Bio Impression och måste behandlas ytterligare i samband med monteringen för att garantin ska gälla. En oljad produkt blir aldrig färdigbehandlad. Det går inte att ange ett fast underhållsintervall, utan det är helt beroende på placering med tanke på väderstreck (det är solens UV-ljus bryter ned ytbehandlingen) och hur utsatt för väder och vind. En skyddad placering förlänger underhållsintervallet avsevärt.
Furufanérade dörrar får inte täckmålas.

Oljefernissade trädörrar:

En oljefernissad dörr från oss är behandlad med pigmenterad olja samt 3 gånger Woodskin flexibel träolja/fernissa hybrid inkl. mellanslipningar.
En oljefernissad produkt blir aldrig färdigbehandlad, så tänk båt - en (trä)båtsägare skulle aldrig drömma om att sjösätta sin båt på våren utan att först sett över och skött ytbehandlingen - detsamma gäller en oljefernissad trädörr.

Det går inte att ange ett fast underhållsintervall, utan det är helt beroende på placering med tanke på väderstreck (det är solens UV-ljus som bryter ned ytbehandlingen) och utsattheten för väder och vind. En skyddad placering förlänger underhållsintervallet avsevärt.

Målning och putsning vid kittad genomgående spröjs på våra ytterdörrar

Putsning och underhåll av glas på ytterdörrar med kittat 1+1-glasutförande 
1+1-glas kittat utförande bygger på att det finns en luftväxling mellan glasen – utan denna finns risk för kondensbildning - samma princip som ett kopplat fönster, därav de luftspalter som finns på den utvändiga glasramen. Luften filtreras mot damm och insekter och normalt klarar dessa filter att hålla utrymmet mellan glasen fritt från damm i ~2-4 år, men efter denna tid kan det vara aktuellt för rengöring och putsning av de invändiga glasytorna. 

 Arbetsordning för underhåll mellan glasen: (sep. information kittat utförande)

Det enda verktyg som behövs för detta, är en handmejsel med X-spår. Undvik skruvdragare då det är lätt att slinta och skada glas/glaslisten och att man skruvar in skruvarna för hårt i glaslisten. 
• Skruva bort skruvarna – avsluta med skruvarna i den övre glaslisten och lyft samtidigt ur glasramen (glaset är limmat mot ramen). 
• Lägg ramen/glaset på ett stadigt underlag för att kunna putsa glasets insida. 
• Putsa och rengör spröjsen och de utvändiga glasens insida med vanligt fönsterputs. Undvika att damm- och gummilister är fuktiga vid återmontering, då detta kan medföra tillfällig kondens mellan glasen. 
• Vi målning/ommålning av spröjs och träytor mellan glasen, är det viktigt att inte måla på damm- och gummilister
• Återmontering av glasramen sker omvänt mot demonteringen – efterdrag inte skruvarna för hårt då det kan skada glaslisten.

Målningsbeskrivning av SöderPorts ytterdörrar