hamburgershape

Utåtgående fönster 3-glas – Produktfakta

Vårt 3-glasfönster är främst framtaget till lite modernare hus, spröjsen tillverkas som lös och är utanpåliggande, det finns även ett alternativ med att spröjsen monteras i isolerglaset, mellanglasspröjs. I denna modell är alla de tre glasrutorna hoplimmade därför sitter spröjsen på utsidan och kan inte kittas. Denna konstruktion medför att endast 2 sidor behövs putsas. Dessa fönster passar bra ihop med vårt fasta 3-glas program, då de har ett liknande utseende och konstruktion. Se fliken nedan för att se vilket energivärden vi klarar på vår 3-glas konstruktion, fönstret är ett rent träfönster.

Som alla våra produkter så är även 3-glasfönstret ett äkta svensktillverkat träfönster.

Obs! Nedan snittritningar skall ses som en vägledning av hur profilen kan se ut. Vi reserverar oss för justeringar och aktuell snittritning medföljer alltid vår offert.

Karmdjup 110 mm
Fönsterlås VM 280
Glas Isolerglas T4-12/9
Virke Furu SS 818104
Persienn 25mm (tillval) Ja, utanpåliggande
Bärgångjärn 1228-85-Z
Rötskydd Kinesisk träolja
Glasning Glaslist, lärk MTK metod 4
Vädringsbeslag Utvändig stormhasp