hamburgershape

Modell "Design" ytterdörr – Produktfakta

Modell ”Design” är en av våra basmodeller av ytterdörrar. Den har samma konstruktion som alla våra dörrar - exempelvis dubbla inlimmade aluminiumplåtar på båda sidor om ramträ/isolering. Plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt.

”Design" utgår från ett slätt dörrblad och utsidan kan dekorfräsas med panel- eller spegelmönster eller andra dekorativa fräsningar. Insidan är slät, men kan mot tillval förses med fräsningar lika utsidan.

Dörrarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i andra träslag. Kulören är i grundutförande standard vit NCS S-0502-Y, men kan mot tillval målas i valfri NCS-kulör.

Alla våra dörrar kan tillverkas som inåtgående eller som invändig tambur-/lägenhetsdörr med vanligt förekommande krav på ljud- och brand. 

Alla våra ytterdörrar kan beställas med integrerat överljus, som standard fast 2-glas och som tillval med kittade bågar.

Alla våra ytterdörrar är svensktillverkade och CE-märkta.

Här kan du se inspirations- och referensbilder på våra Designdörrar.

Karmdjup 110mm, massivträ
Låshus Assa 2002-Connect, 2-funktion
Slutbleck ASSA 1489-12, justerbart
Ytskikt ram 4mm Tricoya, vattenfast
Glas D4-15 energi+argongas
Cylindermått ABC A-70mm, B-27mm, C-43 mm
Bärgångjärn ASSA 3228-05, bakkantsäkring/höjdjustering
Kantregel 345, enhandsmanövrerad
Isolering 62mm, EPS 150
Ytskikt dekor 6mm Tricoya , vattenfast
Glasning Glaslist , enligt MTK
Säkerhetsklass Klass 3