hamburgershape

Nyckelfärdigt

Nyckelfärdigt - För montering av våra Offentlig-dörrar har vi samarbetspartners på ett flertal ställen, främst Stockholm-, Göteborgs- och Malmöregionen där vi erbjuder "nyckelfärdigt" - från uppmätning på plats till överlämnande av nyckel och färdig funktion. Detta riktar sig framförallt till bostadsrättsföreningar, där vi tillsammans strävar efter bästa utseende (kanske återställa till ursprungligt tidsenligt utseende) och funktion - inte bara i nutid, utan för lång tid framöver.

Detta koncept är under utveckling. Kontakta oss för offert på nyckelfärdig lösning till just er fastighet.

Underhållsavtal - På vissa platser erbjuder våra samarbetspartners underhållsavtal - en regelbunden (årlig) översyn i den omfattning som bestäms tillsammans med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det kan exempelvis innefatta översyn och underhåll av ytbehandling, funktionstest och underhåll av lås, elslutbleck, trycken, cylindrar, dörrstängare/-öppnare etc. för en problemfri funktion och bibehålla dörrarnas vackra utseende.