hamburgershape

Modell "Tradition" ytterdörr – Förslag

 

Modell ”Tradition” är en spegeldörr där allmogeprofilen är fräst i ramträet på gammalt vis kallas "halvfransk". Dörrbladet har två inlimmade aluminiumplåtar på båda sidor om ramträet. Plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt. Dörren har ”äkta” frisade speglar på både in- och utsidan. Speglarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i valfria träslag.

Alla våra dörrar går att få som inåtgående och kan även tillverkas som invändig tambur-/lägenhetsdörr med vanligt förekommande krav på ljud- och brand.

Kulör är i grundutförande standard vit NCS S-0502-Y, som tillval kan du beställa din dörr i valfri NCS-kulör. Tillverkas även som inåtgående vid önskemål.  

Alla våra ytterdörrar kan beställas med integrerat överljus, som standard fast 2-glas och som tillval med kittade bågar.

Alla våra ytterdörrar är svensktillverkade och CE-märkta.

Här kan du se inspirations- och referensbilder på våra Traditiondörrar.

Förslag ytterdörrar "Tradition"

Tradition EY301

Tradition EY302

Tradition EY303

Tradition EY304

Tradition EY305

Tradition EY306

Tradition EY307

Tradition EY308

Tradition EY309

Tradition EY310

Tradition EY311

Tradition EY312

Tradition EY313

Tradition EY314

Tradition EY315

Tradition EY316

Tradition EY317

Tradition EY318

Tradition PY301

Tradition PY302

Tradition PY303

Tradition PY304

Tradition PY305

Tradition PY306

Tradition PY307

Tradition PY308

Tradition PY310

Tradition PY311

Tradition PY312

Tradition PY313