hamburgershape

Modell "Elegant" ytterdörr – Profilsnitt

 

Modell ”Elegant" är en spegeldörr där vi limmar en profilerad vacker list runt speglarna kallas "helfransk". Dörrbladet har två inlimmade aluminiumplåtar - plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt. Dörren har ”äkta” speglar både på in- och utsidan. Dörren får med profillisterna i träslaget Accoya, ett mer exklusivt intryck än vår ”Tradition-modell". Speglarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i valfritt träslag.

Elegant kan tillverkas som invändig tamburdörr/lägenhetsdörr med de ljud- & brandkrav som önskas.

Utseende/design av dörren tillverkas helt efter kundens önskemål, vi hjälper gärna till att utforma just din egen dörr.

Utåtgående är standard, men kan även tillverkas som inåtgående.

Färgkulör är i grundutförande standard vit NCS S-0502-Y, som tillval kan du beställa din dörr i valfri NCS-kulör. 

Alla våra ytterdörrar kan beställas med integrerat överljus, som standard fast 2-glas och som tillval med kittade bågar.

Alla våra ytterdörrar är svensktillverkade och CE-märkta.

Här kan du se inspirations- och referensbilder på våra Elegantdörrar.

Snitt ovanifrån

Snitt ovanifrån

Snitt ner / mellanstyck

Snitt ner / mellanstyck

Snitt ovanifrån , glas

Snitt ovanifrån , glas

Spröjsalternativ

Spröjsalternativ