hamburgershape

Modell "Elegant" ytterdörr – Profilsnitt

Modell ”Elegant" är en spegeldörr där vi limmar en profilerad vacker list runt speglarna kallas "helfransk". Dörrbladet har två inlimmade aluminiumplåtar - plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt. Dörren har ”äkta” speglar både på in- och utsidan. Dörren får med profillisterna i träslaget Accoya, ett mer exklusivt intryck än vår ”Tradition-modell". Speglarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i valfritt träslag.

Färgkulör är i grundutförande standard vit NCS S-0502-Y, mot tillägg målar vi efter någon av NCS skalans 1000-tals färgkoder.

Utseende/design av dörren tillverkas helt efter kundens önskemål, vi hjälper gärna till att utforma just din egen dörr.
Utåtgående är standard, men kan även tillverkas som inåtgående.

Elegant kan även tillverkas som invändiga tamburdörr/lägenhetsdörr med de ljud & brandkrav som önskas.

Som standard är ytterdörrarna försedda med låshus ASSA 2002-connect (2-funktionslås med hakregel), säkerhetsslutbleck ASSA 1489-12 (justerbart), 3 st tappbärande gångjärn ASSA 3228 med integrerad bakkantsäkring/höjdjustering och förstärkta med 2 st genomgående maskinskruv/islagsmuttrar, säkerhetsklass 3. Pardörrar med enhandsmanövrerad kantregel 345 i passivt dörrblad.

Alla våra ytterdörrar kan beställas med integrerat över- och sidoljus - som standard fast 2-glas och som tillval med kittade bågar.

Alla våra ytterdörrar är CE-märkta.

Snitt ovanifrån

Snitt ovanifrån

Snitt ner / mellanstyck

Snitt ner / mellanstyck

Snitt ovanifrån , glas

Snitt ovanifrån , glas

Spröjsalternativ

Spröjsalternativ