hamburgershape

NCS koder för alla kittkulörer

NCS-S-0502-Y - Vit

Vid vitmålade/grundmålade fönster gäller som standard våran vita kittkulör

NCS-S-2010-Y20R - Beige

Vid obehandlade fönster gäller våran beige som standard

NCS-S-4000-N - Grå

 

NCS-S-6020-G10Y - Grön

 

NCS-S-6030-Y80R - Röd

 

NCS-S-8010-Y10R - Brun

 

NCS-S 9000-N - svart

 

Obs!  Viss avvikelse mellan foto och kitt kan förekomma. Fönsterkulör kittalternativ.
Välj kulör vilken som passar bäst till din valda färgkulör till fönstren, vi skickar gärna kitt prov till kunden vid val av kittkulör.