hamburgershape

Målningsbeskrivning fönster/dörr

Målningsbehandling i obehandlat utförande gäller från fabrik :

Alla karmar och ytterbågar doppgrundas i kinesisk träolja, en mycket bra olja pga av sin höga penetreringsförmåga (går långt in i träet) vilket motverkar att träet suger upp fukt. 
Kitt LAseal beige.
Förborrat för alla beslag, även mellan bågar (fönsterlås delborrat). Fönsterlås och stormhaspar levereras löst.
Tätningslist ingår ej, rekommenderas omega 7mm.

Målningsbehandling i grundmålat utförande:

Alla karmar och ytterbågar doppgrundas i kinesisk träolja, en mycket bra olja pga av sin höga penetreringsförmåga (går långt in i träet) vilket motverkar att träet suger upp fukt.
Oljegrund Röa färgsystem AK215 (vit)
Slutbehandling utförs på plats av beställaren. 
Kitt LAseal vit.
Förborrat för alla beslag, (fönsterlås delborrat). Fönsterlås och stormhaspar levereras löst.
Tätningslist ingår ej, rekommenderas omega 7mm.
Alla detaljer grundas innan hopsättning vilket ger maximalt grundskydd men kräver färdigmålning av slutkund på plats.

Standard, färdigbehandling från fabrik (3-stegs behandling):

SöderPorts standardmålning utföres enligt svensk standard enl. SS056812 klass T3-C. Karmbottenstycket och ytterbågar doppgrundas i kinesisk träolja, en mycket bra olja pga av sin höga penetreringsförmåga (går långt in i träet) vilket motverkar att träet suger upp fukt.
Grundmålat med US-grund (vit) Akzo Nobel färgsystem. Spackling och mellanslipning. Toppmålning sker
med vattenburet färgsystem Winflex T635 i kulör vit NCS S-0502-Y med glansvärde 35.
Vit tätningslist typ o-list i silikon (limmad) typ omega 7mm.
Stormhaspar levereras löst (förborrat), alla övriga standardbeslag monteras.
Alla detaljer målas före sammansättning vilket ger ett maximalt skydd då målning sker i alla tappanslutningar, processen på de kopplade fönstren/dörrarna gör små "strö" märken mellan bågar, dessa kan synas vid putsning mellan glasen.

Lackering av våra aluminiumprofiler

Lackning av våra aluminiumprofiler sker hos en samarbetspartner i sydöstra Sverige som är certifierad enligt Qualiceat där kontrollprocessen är enligt högt uppsatta krav och rutiner. Vår standard för lackade aluminiumprofiler är glans 30.

Specialkulör eller olika kulörer in/utvändigt:

Vi erbjuder alla kulörer enligt hela NCS-skalans färgsystem med glansvärde 35-40 som standard.

Vi har 4-olika brytningsalternativ att erbjuda enl. våra målningsalternativ.Kulörsamling
  • Alternativ 1 - Kulör invändigt/utvändigt inkl insida ytterbåge annan kulör.
  • Alternativ 2 - Kulör invändigt inkl. ytterbåge+spröjs inåt/utvändigt annan kulör.
  • Alternativ 3 - Kulör invändigt inkl. ytterbåge+spröjs inåt samt hela karmen./båge utvändigt annan kulör.
  • Alternativ 4 - Kulör invändigt hela ytterbågen+spröjs inåt./karm utvändigt annan kulör.

Vid färgbrytningen mellan utvändig och invändig kulör är det en sprutmålad kant som inte är helt skarp, det gäller skymda delar (det du inte ser vid stängt fönster). 
Var uppmärksam på att mörka kulörer NCS S 7000 och uppåt begränsar garantin. 

Kittkulörer vid kulörmålning

Våra kittkulörer

Vitmålade och grundmålade fönster levereras alltid med vitt kitt, vid kulörmålning av fönstrets utsida har vi 7 st olika kittkulörer att välja på 3 st standard vit, beige, grå och 4st specialkittkulörer grön, röd, brun och svart (här hittar du alla våra valbara NCS-kulörer)

Vill du måla kittet så rekommenderar vi att följa vår leverantörs instruktioner för att uppnå det bästa resultatet, som kan rekvireras från oss. Kittfabrikat vi använder är LAseal som är en MS-fogmassa.

Glansvärden

Glansvärde   Benämning
0-5 Helmatt
6-10 Matt
11-29 Halvmatt
30-59 Halvblank
60-89 Blank
90-100 Högblank