hamburgershape

Modell "Design" ytterdörr – Förslag

Modell ”Design” är en av våra basmodeller av ytterdörrar. Den har samma konstruktion som alla våra dörrar - exempelvis dubbla inlimmade aluminiumplåtar på båda sidor om ramträ/isolering. Plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt.

”Design" utgår från ett slätt dörrblad och utsidan kan dekorfräsas med panel- eller spegelmönster eller andra dekorativa fräsningar. Insidan är slät, men kan mot tillval förses med fräsningar lika utsidan.

Dörrarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i andra träslag. Kulören är i grundutförande standard vit NCS S-0502-Y, men kan mot tillval målas i valfri NCS-kulör.

Alla våra dörrar kan tillverkas som inåtgående eller som invändig tambur-/lägenhetsdörr med vanligt förekommande krav på ljud- och brand. 

Alla våra ytterdörrar kan beställas med integrerat överljus, som standard fast 2-glas och som tillval med kittade bågar.

Alla våra ytterdörrar är svensktillverkade och CE-märkta.

Här kan du se inspirations- och referensbilder på våra Designdörrar.

Förslag ytterdörrar "Design"

Design EY100

Design EY130

Design EY130-99

Design EY130-11

Design EY130-21

Design EY136

Design EY136-99D

Design EY137

EY137-99D

Design EY150

Design EY151

Design EY141

Design EY142

Design EY143

Design EY144

Design EY145

Design EY146

Design PY100

Design PY130

Design PY130 +99

Design PY136

Design PY136 +99

Design PY150

Design PY141

Design PY142

Design PY143

Design PY144

Design PY145

Design PY151