hamburgershape

Utåtgående fönster 1+1 – Profilsnitt

Allmogefönster UF är ett träfönster i 1+1 (2-glas) kopplat utförande efter gammal profilstandard - tunn kittad spröjs 30 mm alt. 26 mm vilket ger maximalt ljusinsläpp och ett vackert skuggspel i den vackra allmogeprofilen på insida av båge, karm och spröjs. Spröjsen i ytterbågen är fast kittad (glasdelande) enligt gammal teknik.
Som standard beslagning med de gamla traditionella fönsterhakarna, men kan som tillval beslås med spanjolett inkl. handtag, men då blir profilerna något tjockare.
Energiglas för att få ett bättre värmevärde är tillval, se värmevärdestabell.

Som alla våra produkter så är även 1+1-fönstret ett äkta svensktillverkat träfönster.

Obs! Nedan snittritningar skall ses som en vägledning av hur profilen kan se ut. Vi reserverar oss för justeringar och aktuell snittritning medföljer alltid vår offert.

Profilsnitt från sidan

Profilsnitt från sidan

Profilsnitt ovanifrån

Profilsnitt ovanifrån

Spröjsalternativ , kittad

Spröjsalternativ , kittad