hamburgershape

Utåtgående fönster 2+1, Trä/alu – Detaljbilder

Utåtgående kopplat 2+1 allmogefönster med aluminiumutsida

Vårt Trä/Aluminiumfönster har en unik konstruktion då skarven mellan trä/aluminium är längre in i konstruktionen där inget vatten normalt ska komma åt. Denna konstruktion gör att fönstret blir helt skyddat mot angrepp i trädelen. Trä/Aluminiumfönstret har invändig allmogeprofil på de smäckra bågarna, karmarna och spröjsen som ger maximalt med ljusinsläpp vilket gör det såväl invändigt som utvändigt sett identiskt med något av våra traditionella allmogefönster i trä men med aluminiumutsida.

Invändigt ingår traditionella förnicklade fönsterlås som standard men går även att beställa i annat utförande eller med handtag. Alla gångjärn har som standard Zink-Alloy silver-behandling som är 5-10 gånger bättre än en vanlig förzinkning. Fönstret får ett lågt energivärde och ett gammalt gediget utseende som passar in i hus där vackra fönster behövs.

Som alla våra produkter så är även 2+1-fönstret ett äkta svensktillverkat fönster.

Obs! Nedan snittritningar skall ses som en vägledning av hur profilen kan se ut. Vi reserverar oss för justeringar och aktuell snittritning medföljer alltid vår offert.

Utåtgående fönster i trä/aluminium

Utåtgående fönster i trä/aluminium

Bilden visar vårt utåtgående fönster med utvändig aluminiumprofil med tunn vacker spröjs. Fönstret visar även Allmogegångjärn som är tillval.

Fönsterlås VM280

Fönsterlås VM280

Våra fönster levereras som standard med traditionella fönsterlås VM280 i förnicklat utförande. Alternativa fönsterlås och handtag finns under fliken "låsalternativ".
Allmogeprofil från insidan

Allmogeprofil från insidan

Bilden visar båge och karm från insidan på ett kopplat 2+1-fönster. Den smäckra allmogeprofilen gör att ljuset skuggar och ger ett harmoniskt och maximalt ljusinsläpp.
Karmkonstruktion trä-aluminium fönster och fönsterdörr

Karmkonstruktion trä-aluminium fönster och fönsterdörr

Vårt trä/aluminiumfönster eller fönsterdörr har en unik konstruktion där skarven mellan trä och aluminium ligger långt in i konstruktionen. Samtliga av fönstrets utsatta delar är enbart i aluminium, karmen är sammansatt med betyl för tätningen och därefter spikad runt om.  
Fönsterbåge kopplad med trä och aluminium

Fönsterbåge kopplad med trä och aluminium

Bilden visar vårt kopplade trä/aluminiumfönster där den inre bågen är i trä med allmogeprofil (vit) och ytterbågen i aluminium (blå).
På bilden syns även vårt traditionella fönsterlås VM280 som ingår som standard.
Aluminiumfönster 4-luft

Aluminiumfönster 4-luft

Utvändig bild på fönster med Losholtz ( liggande post), utvändig aluminium men fortfarande smala och smäckra profiler för att bibehålla det gamla looken. Losholtzen har en droppnäsa för att inte något vatten ska kunna blåsa in mellan bågen och karmen
Karmen på  trä/aluminiumfönster

Karmen på trä/aluminiumfönster

Här ser man att vår utvändiga aluminium går långt in i karmen (blå del på denna bild)  vilket gör att det inte finns någon risk för att någon fukt når in till trädelen. Här är vi unika då vårt aluminiumfönster inte bara har utvändig plåt som minskar målningsunderhållet utan även skyddar hela konstruktionen, det kallar vi genomgående kvalitet.