hamburgershape

Modell "Elegant" ytterdörr – Förslag

 

Modell ”Elegant" är en spegeldörr där vi limmar en profilerad vacker list runt speglarna kallas "helfransk". Dörrbladet har två inlimmade aluminiumplåtar - plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt. Dörren har ”äkta” speglar både på in- och utsidan. Dörren får med profillisterna i träslaget Accoya, ett mer exklusivt intryck än vår ”Tradition-modell". Speglarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i valfritt träslag.

Elegant kan tillverkas som invändig tamburdörr/lägenhetsdörr med de ljud- & brandkrav som önskas.

Utseende/design av dörren tillverkas helt efter kundens önskemål, vi hjälper gärna till att utforma just din egen dörr.

Utåtgående är standard, men kan även tillverkas som inåtgående.

Färgkulör är i grundutförande standard vit NCS S-0502-Y, som tillval kan du beställa din dörr i valfri NCS-kulör. 

Alla våra ytterdörrar kan beställas med integrerat överljus, som standard fast 2-glas och som tillval med kittade bågar.

Alla våra ytterdörrar är svensktillverkade och CE-märkta.

Här kan du se inspirations- och referensbilder på våra Elegantdörrar.

Förslag ytterdörrar "Elegant"

Elegant EY401

Elegant EY402

Elegant EY403

Elegant EY404

Elegant EY405

Elegant EY406

Elegant EY407

Elegant EY408

Elegant EY409

Elegant EY410

Elegant EY411

Elegant EY412

Elegant PY413

Elegant EY414

Elegant EY415

Elegant EY416

Elegant EY417

Elegant EY418

Elegant PY401

Elegant PY402

Elegant PY403

Elegant PY404

Elegant PY405

Elegant PY406

Elegant PY407

Elegant PY408

Elegant PY410

Elegant PY411

Elegant PY412