hamburgershape

Modell "Panel" ytterdörr – Profilsnitt

Modell "Panel" är en ytterdörr med äkta träpanel på utsidan av dörren. Dörrbladet har två inlimmade aluminiumplåtar på båda sidor om ramträ/isolering - plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt. Panelen på utsidan av dörren är som standard finsågad dubbelfaspanel av gran. Vi kan som tillval erbjuda fler panelutföranden och även tillverka specialpaneler.

Dörrarna tillverkas för lasering eller täckmålning. Färgkulör är i grundutförande standardvit NCS S-0502-Y, som tillval kan du beställa din dörr i valfri NCS-kulör. Vi kan även erbjuda linoljegrundat. Standardutförandet är utåtgående, men kan även tillverkas som inåtgående. 

Alla våra ytterdörrar kan beställas med integrerat överljus, som standard fast 2-glas och som tillval med kittade bågar.

Alla våra ytterdörrar är svensktillverkade och CE-märkta.

Här kan du se inspirations- och referensbilder på våra Paneldörrar.

Snitt ovanifrån

Snitt ovanifrån

Snitt ovaifrån

Snitt ovaifrån

Spröjsalterantiv

Spröjsalterantiv