hamburgershape

Utåtgående fönsterdörr 1+1 , kittad IB – Profilsnitt

Allmogefönsterdörren är utformad efter gammal profilstandard med en fin allmogeprofil på insidan som ger maximalt ljusinsläpp. Fönsterdörren tillverkas som enkeldörr eller pardörr med önskad glashöjd alternativt som helglasad.

Spröjsen kan på denna modell levereras med spröjs i både inner- och ytterbåge eller bara i ytterbågen. Spröjsen är fast kittad enligt gammal teknik. Vi har även här olika spröjsbredder att välja på, se nedan under fliken "Detaljbilder".
 
Som standard har dörren spanjolett med broms och handtag, men som tillval kan du välja låsbar spanjolett, dubbelspanjolett (endast pardörr) och hakkolvsspanjolett (säkerhetsspanjolett), läs mer under fliken "Låsalternativ".

Vår standardfyllning är med spegel på insidan och spårad skiva på utsidan men även här finns möjlighet att göra tillval; slät invändigt och utvändigt eller spegel även på utsidan, läs mer under "Detaljbilder".
Energiglas kan som tillval beställas för att få ett bättre värmevärde se under fliken nedan.

Alla våra fönsterdörrar är äkta svensktillverkade, i trä och CE-märkta.

Profilsnitt från sidan IB+YB

Profilsnitt från sidan IB+YB

Profilsnitt ovanifrån IB+YB

Profilsnitt ovanifrån IB+YB

Spröjsalternativ, kittad IB+YB

Spröjsalternativ, kittad IB+YB

Profilsnitt från sidan YB

Profilsnitt från sidan YB

Profilsnitt ovanifrån YB

Profilsnitt ovanifrån YB

Spröjsalternativ, kittad YB

Spröjsalternativ, kittad YB