hamburgershape

Garanti

Våra garantier förutsätter fackmässig montering och underhåll -här hittar du monteringsinstruktioner.

Fönster/fönsterdörrar Ytterdörrar

Funktionsgaranti gäller 2 år från leveransdagen avseende utförande av träarbete, målning, funktion och beslag, 10 års garanti mot kondens i isolerglas, 10 års garanti på kittets (LAseal) vidhäftning mot glaset, 5års garanti på röta i trädetaljer (gäller färdigmålat från SöderPort).
Fönster/-dörrar med utvändig aluminium har 15 års garanti på röta i trädetaljer.

Garantin gäller under förutsättning att lagring, montering och underhåll gjorts enligt gällande föreskrifter (garantin gäller inte för fönsterfunktionen där monteringen av fönster/dörr är monterade med skum, gäller inte fasta fönster). Garantin gäller ej för transportskador, dessa ska anmälas omgående enligt ABM 07. Övrig glasgaranti gäller enligt riktlinjer från Svensk Planglasförening (www.svenskplanglas.se). SöderPort står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av tex. larm och extralås.
Garanti lämnas inte för produkter målade i mörkare kulörer (NCS S 7000 och uppåt). Detta p.g.a. att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar. Garantins geografiska område gäller på fastlandet i Sverige och öar där det finns normalt trafiknät - detta gäller om inte separata villkor skriftligen har överenskommits på ordern. Förvaring av fönster under längre tid skall ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.

Ytterdörrar

Våra ytterdörrar är tillverkade för att uppfylla de kvalitetskrav (SS817302) som ställs gällande material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet och måttnoggrannhet. Garanti förutsätter fackmässig montering. På ytterdörrar som levererats lämnas:
-2 års funktionsgaranti på beslag, målning och limning räknat från leveransdagen.
-10 års formgaranti lämnas mot mer än 4 mm buktighet/krokighet på dörrblad.
-10 års garanti mot kondens i isolerglas.

Garantin gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt SöderPort ABs instruktioner. Fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdslöshet omfattas inte av garantin.

Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka kulörer (NCS S 7000 och uppåt). Detta p.g.a. att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar.

Garantin avser ersättningsprodukt – SöderPort AB står inte för kostnader gällande hantverkare, kringkostnader föranledda av trycken, cylindrar/-behör, larminstallationer, dörrstängare, extralås etc.
Garantins geografiska område gäller på fastlandet i Sverige och öar där det finns normalt trafiknät - detta gäller om inte separata villkor skriftligen har överenskommits på ordern
För förvaring av dörr under längre tid skall den ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.
Önskas en speciell garantisedel kan den fås från SöderPort AB, fakturan är annars tillräcklig som garantibevis.

Felanmälan eller reklamationer anmäls här.

Öppna som PDF i separat fönster