hamburgershape

Modell "Elegant" ytterdörr – Energi & Ljudvärden

 

Modell ”Elegant" är en spegeldörr där vi limmar en profilerad vacker list runt speglarna kallas "helfransk". Dörrbladet har två inlimmade aluminiumplåtar - plåtarna fungerar som fuktspärr och gör dörrbladet mycket formstabilt. Dörren har ”äkta” speglar både på in- och utsidan. Dörren får med profillisterna i träslaget Accoya, ett mer exklusivt intryck än vår ”Tradition-modell". Speglarna tillverkas för täckmålning i Tricoya-board och vid ej täckande behandling i valfritt träslag.

Elegant kan tillverkas som invändig tamburdörr/lägenhetsdörr med de ljud- & brandkrav som önskas.

Utseende/design av dörren tillverkas helt efter kundens önskemål, vi hjälper gärna till att utforma just din egen dörr.

Utåtgående är standard, men kan även tillverkas som inåtgående.

Färgkulör är i grundutförande standard vit NCS S-0502-Y, som tillval kan du beställa din dörr i valfri NCS-kulör. 

Alla våra ytterdörrar kan beställas med integrerat överljus, som standard fast 2-glas och som tillval med kittade bågar.

Alla våra ytterdörrar är svensktillverkade och CE-märkta.

Här kan du se inspirations- och referensbilder på våra Elegantdörrar.

Floatglas 0,9 W/(m²·C), Standard utan glas beroende på modell
Energiglas -
Energiglas Argongas 1,1 W/(m²·C), Standard med glas beroende på modell
Energiglas x2 Argongas -
Energiglas x2 Kryptongas -
Ljudvärde Rw dB 32 Rw dB
Ljudvärde RM Ljudruta Rw dB 43 Rw dB, dubbeltätning